WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Poszkodowani w wypadkach samochodowych oraz ich uprawnienia

Odszkodowania powypadkowe


W przypadku wypadku drogowego trzeba wiedzieć, że kwestię ewentualnych odszkodowań jasno określa prawo. Oprócz zadośćuczynienia finansowego za doznaną krzywdę w skład którego wchodzi np. rekompensata za utracone zdrowie, można też wystąpić o odszkodowanie z powodu zwiększonych potrzeb finansowych na skutek wypadku. Kwestia dotyczy tak zwiększonych potrzeb i wydatków związanych z pobytem w szpitalu, potrzebą zakupu leków czy sprzętu do rehabilitacji, rekompensaty w okresie w którym jest się niezdolnym do pracy, czy np. dodatkowej opieki medycznej i rehabilitacyjnej, jak też wielu innych. Kodeks cywilny charakteryzuje opcje dochodzenia roszczeń o charakterze odszkodowawczym. O odszkodowania i różne renty wyrównawcze można się upominać nie tylko w wypadku utraty zdrowia, ale także z powodu utraconych dochodów. Towarzystwo ubezpieczeniowe, u którego ubezpieczony jest sprawca szkody, w ramach jego obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej, jest zobowiązany do wyrównania wszelkich strat powstałych na skutek wypadku jak np. uszkodzenia pojazdu, uszczerbku na zdrowiu, oraz utraconych korzyści finansowych, które muszą zostać udokumentowane. Co ważne, istotne dla dochodzenia zadośćuczynienia jest właściwe udokumentowanie częściowej lub pełnej niezdolności do pracy oraz udokumentowanie straty części lub całości dochodów. Odszkodowanie czy renta wypłacane z tytułu utraconego przychodu mają nade wszystko charakter wyrównawczy. O odszkodowanie z tytułu powstałych obrażeń wskutek wypadku może ubiegać się każdy poszkodowany w przedziale czasowym do trzech lat od zdarzenia. Gdy w grę wchodzą ciężkie obrażenia czy śmierć, okres ten może wynosić nawet 20 lat. Poszkodowani mogą osobiście zgłaszać się do firmy ubezpieczeniowej w której ubezpieczony jest sprawca, lub mogą to załatwić w ich imieniu ich pełnomocnicy, czyli np. przedstawiciele kancelarii prawnej. Jako przykład można podać firmę Bazyluk i Wspólnicy Law & More z Olsztyna, przy pomocy której dochodzić można odszkodowań powypadkowych i to w Olsztynie? W myśl prawa ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania w czasie nie dłuższym, niż 30 dni od daty jego zgłoszenia. Jednocześnie wypłata tej części odszkodowania, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, winna nastąpić w ciągu przewidzianych 30 dni. Jeżeli ubezpieczyciel nie jest w stanie wypłacić kwot w ciągu tego okresu, musi uargumentować pisemnie konkretne przyczyny tej sytuacji iokreślić przewidywany termin wypłaty.

W przypadku pytań zawsze można zwrócić do profesjonalisty w przedmiocie odszkodowań powypadkowych. Zadbaj o swoje odszkodowanie za wypadek! Odszkodowanie może być przyznane na poziomie przed skierowanie sprawy do sądu. Działanie takie ma miejsce gdy poszkodowany uzgodni z zakładem ubezpieczeń zasady ugody. Ubezpieczenia takie jednak, co wynika z orzeczeń sądów powszechnych są zazwyczaj bardzo obniżone. Na przykład w w przykładowej sprawie sądowej zakład ubezpieczeń wypłacił pokrzywdzonemu odszkodowanie o wartości pięciu tysięcy złotych, natomiast sąd powszechny do którego zostało skierowane powództwo zasądził pokrzywdzonemu 30.000 zł. Tak wysoka różnica uwidacznia wprost, że w zdecydowanej większość pokrzywdzeni zawierający porozumienia poza sądem bywają stratni. Na marginesie należy dodać, co jest istotne, że od porozumienia przedsądowego należy uregulować należności skarbowe, podczas gdy zawarcie porozumienia w sądzie będzie zwolnione od podatku. Jak znaleźć kancelarię która prowadzi

odszkodowania OlsztynPamiętajmy więc o tych osobach, które odeszły z powodu zdarzeń drogowych gdyż wspomnienia to istotne rzeczy, które nam po tych osobach Jeżeli mamy chęć wesprzeć słuszną sprawę zawsze możemy opłacić fundacje zajmujące się pomocą ofiarom poszkodowanym w kolizjach , które miały miejsce na drogach.

Przeczytaj również w kategorii: odszkodowania-powypadkowe

Ubezpieczyciele często obniżają odszkodowania za śmierć osób bliskich.
Odszkodowania powypadkowe

Coraz częściej na naszych drogach ginie wiele pieszych. Spowodowane jest to przez wiele czynników. Najbardziej istotnym z tych czynników jest braw...
Sądy powszechne coraz częściej nakazują wypłacać wysokie odszkodowania za krzywdy spowodowane wypadkiem
Odszkodowania powypadkowe

Poruszanie się samochodem nigdy nie należało do najbezpieczniejszych. Corocznie na polskich drogach występuje dziesiątki tysięcy zdarzeń drogow...


BWT