WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn


Czy stowarzyszenia zobowiązane są do zgłaszania danych o beneficjentach rzeczywistych ?
Prawo i podatki

Do 31 października 2021 r. wykaz podmiotów zobowiązanych do złożenia wniosku do CRBR obejmowała głównie spółki, w tym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną czy spółkę jawną. Po dacie wskazanej powyżej zakres podmiotów, na które został nałożony taki obowiązek rozszerzył się min. o fundacje i stowarzyszenia. Wysokości oraz podstawy nakładania kar pieniężnych nie uległy zmianie. Pomiędzy tymi karami administracyjnymi najbardziej dotkliwą może być kara pieniężna, która może wynosić nawet 1.000.000 zł. Z tego powodu firmy te powinny wypełnić ciążący na nich obowiązek.

Lista nowych podmiotów zobowiązanych do przeprowadzania zgłoszeń znajduje się na prawospolekhandlowych.pl Jeżeli interesuje Cię obowiązek aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych i chciałbyś się dowiedzieć czy za brak aktualizacji tych danych grożą jakieś sankcje odwiedź portal o spółkach z o.o.


Jakie są przyczyny rozwodów w Polsce.
Prawo i podatki

W ostatnich latach zwiększa się w Europie i w Polsce liczba związków małżeńskich kończących się rozwodami. Tak, jak zagranicą, tak i w naszym kraju najczęstszymi powodami rozwodów są kwestie dotyczące finansów oraz problemy małżonków w sypialni. Dzieje się tak, zwłaszcza w przyp...Do jakiej daty sporządzić sprawozdanie finansowe ?
Prawo i podatki

Minister Finansów wydłużył termin do składania cit-8 spółek. sprawozdanie finansowe terminy 2021 ?. odłożenie w czasie terminu do wysłania cit-8 uspokoił...Prawa konsumenta - w jakich przypadkach można ograniczyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy.
Prawo i podatki

Klient nie w każdym przypadku uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od zaakceptowania umowy. Zapisy ustawy o prawach konsumenta przewidują szereg odstępstw od takiej zasady. O tym jakie wyjątki występują w umowie o świadczenie usług możecie przeczytać w artykul...