WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn


Jak się rozstać bez orzekania o winie?
Aktualności i media

Rozwód, nawet jeśli przebiega w atmosferze zgody pomiędzy małżonkami jest skomplikowanym procesem. Olsztyn, a raczej sądy w tym mieście, podobnie jak w wielu innych miejscowości w Polsce są miejscem gdzie takich postępowań odbywa się coraz więcej. Wiele z nich nie przebiega jednak w przyjaznej, albo przynajmniej neutralnej atmosferze. Rozwodom nierzadko towarzyszą spory, w tym konflikty o to, kto będzie sprawować opiekę nad dzieckiem lub o to, kto i ile pieniędzy będzie musiał wypłacać na jego opiekę. Mało znanym szerokiej opinii publicznej jest rozwiązanie, które pomaga uniknąć wielu nerwów przy ustalaniu kwestii rodzicielskich. Mowa o opisanym w prawie rodzinnym planie opiekuńczo-wychowawczym. Chodzi o plan, jaki powinni stworzyć małżonkowie jeśli dojdą do porozumienia. W takiej sytuacji sąd ma obowiązek go uwzględnić. Jest to rozwiązanie korzystne dla obydwu stron na skutek tego, że rodzice podejmując współpracę przy ustaleniu kwestii dotyczących ich dzieci gwarantują sobie szerszy wpływ na to, jak będzie się w przyszłości układała ich relacja z dzieckiem. Jeśli jednak rozwodzący się rodzice nie chcą lub nie są w stanie dojść do polubownego rozwiązania, decyzję dotyczącą tego jak określone zostaną rodzicielskie obowiązki, podejmuje sąd. Może on powierzyć sprawowanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, minimalizując jednocześnie władzę rodzicielską drugiego w zakresie konkretnych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Dzieje się tak, w sytuacji w której przemawia za tym interes dziecka. Istotną kwestią jest też kwestia związana z zabezpieczeniem warunków życia dziecku. Nierzadko małżonkowie zajmują wspólne lokal mieszkaniowy. Wówczas sąd w wyroku w sprawie rozwodowej podejmuje decyzję o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W niecodziennych wypadkach, np. gdy jeden z małżonków swym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może podjąć decyzję o eksmisji takiego małżonka na żądanie drugiego. Odmiennym rozwiązaniem w przypadku wniosku złożonego przez obydwie strony procesu jest podział wspólnego mieszkania albo, przy braku sprzeciwu jednego z małżonków przyznanie mieszkania jednemu z nich. Za każdym razem sąd podejmując decyzję w tej sprawie o rozwód z orzeczeniem winy lub rozwód bez orzeczenia winy ma na uwadze dobro dziecka, które jest tutaj dobrem najbardziej istotnym.


ZUS uważa za obejście prawa stanowisko pracodawcy, który zatrudnił pracownicę w ciąży.
Prawo i podatki

W niniejszej sprawie organ rentowy stwierdził, że osoba, jako pracownik u płatnika składek nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia wskazanego w administracyjnej decyzji

W uzasadnieniu decyzji ZUS stał na stanowisku, iż osoba...Kętrzyn - tutaj kierowcy dbają o czystość w swoich samochodach oraz domach !
Czystość i sprzątanie

W naszym państwie powstaje coraz więcej chorób cywilizacyjnych. Widoczne to jest zwłaszcza w Polsce północnej, w Iławie czy Działdowie. Przyczyną tego jest zarówno mało zdrowy sposób życia jak i brak dbałości otaczające nas środowisko. Na pojawianie się niektórych z czynników c...Informowanie o formie wykonywania zawodu prawnika nie jest reklamą.
Pozycjonowanie stron

Portale internetowe to miejsca w internecie gdzie ukazywane są wpisy. Wpisy takie to przeważnie opisy stron www lub jakiekolwiek inne informacje o firmie je umieszczającym. Na przykład katalogi takie mogą być związane z tematyką prawną. Wówczas wpisy w takich katalogach zawierają głów...BWT