WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Firma ubezpieczeniowa wypłaci zadośćuczynienie poszkodowanemu w kolizji samochodowej

Odszkodowania powypadkowe


Polskie ulice są nieustannie jednymi z najniebezpieczniejszych w Unii Europejskiej. Pomimo spadającej liczby kolizji, wciąż jest ich zbyt dużo. Co zrobić, jeśli samemu jest się uczestnikiem wypadku drogowego ? Co jasne, oprócz działań na miejscu zdarzenia, dochodzi zagadnienie odszkodowań komunikacyjnych. Mowa tu o możliwych rekompensatach za utratę zdrowia, czy odszkodowania za koszty poniesione w związku z opieką szpitalną. Przebywanie w np. kętrzyńskim szpitalu, konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, utracone dochody z powodu niezdolności do pracy, czy inne koszty powiązane z opieką medyczną i rehabilitacją mogą istotnie nadwyrężyć osobiste finanse. Istnieje wiele opcji upominania się o stosowne roszczenia, które opisane są w kodeksie cywilnym. Zwykle, to firma ubezpieczeniowa, która jest ubezpieczycielem kierowcy, który spowodował wypadek wypłaca wyrównanie wydatków, które zaistniały w związku z wypadkiem. Może tu chodzić utratę zdrowia, uszkodzenie samochodu ofiary czy wyrównanie strat finansowych np. z tytułu niezdolności do kontynuowania pracy. Ważne w procesie odszkodowawczym jest staranne udokumentowanie pełnej, bądź częściowej niezdolności do wykonywania pracy, jak też wykazanie poniesienia strat finansowych w związku z utratą dochodów. Należy pamiętać, iż pieniądze wypłacane na rzecz poszkodowanego, są kwotami wyrównawczymi. Może się o nie starać każda ofiara wypadku, przed upływem trzech lat od wypadku. Jeśli mówimy o zdarzeniu, w którym uczestnicy doznali ciężkich obrażeń, lub ponieśli śmierć, o odszkodowanie Kętrzyn można występować przed upływem 20 lat. Osoby, które odniosły szkodę bądź obrażeń w skutek zdarzenia drogowego, mogą samodzielnie kontaktować się z firmą ubezpieczeniową, która ubezpiecza sprawcę zdarzenia, albo może to zrobić za nie pełnomocnik prawny. Ustawodawstwo wprost wskazuje, iż firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana by dokonać wypłaty odszkodowania Kętrzyn w terminie 30 dni od momentu, w którym dane roszczenie zostało zgłoszone. W sytuacjach, gdy zakład ubezpieczeń z pewnego powodu nie ma możliwości wypłaty w ciągu wskazanych powyżej trzydziestu dni, jest on zobowiązany do pisemnego wytłumaczenia źródeł takiej sytuacji.

Przeczytaj również w kategorii: odszkodowania-powypadkowe

Sądy powszechne coraz częściej nakazują wypłacać wysokie odszkodowania za krzywdy spowodowane wypadkiem
Odszkodowania powypadkowe

Poruszanie się samochodem nigdy nie należało do najbezpieczniejszych. Corocznie na polskich drogach występuje dziesiątki tysięcy zdarzeń drogow...
Sądy cywilne w większym stopniu przyznają wysokie zadośćuczynienia za krzywdy spowodowane wypadkiem
Odszkodowania powypadkowe

Poruszanie się samochodem nigdy nie należało do najbezpieczniejszych. Każdego roku na warmińsko-mazurskich drogach występuje tysiące zdarzeń d...