WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Firma ubezpieczeniowa wypłaci zadośćuczynienie poszkodowanemu w kolizji samochodowej

Odszkodowania powypadkowe


Polskie ulice są nieustannie jednymi z najniebezpieczniejszych w Unii Europejskiej. Pomimo spadającej liczby kolizji, wciąż jest ich zbyt dużo. Co zrobić, jeśli samemu jest się uczestnikiem wypadku drogowego ? Co jasne, oprócz działań na miejscu zdarzenia, dochodzi zagadnienie odszkodowań komunikacyjnych. Mowa tu o możliwych rekompensatach za utratę zdrowia, czy odszkodowania za koszty poniesione w związku z opieką szpitalną. Przebywanie w np. kętrzyńskim szpitalu, konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, utracone dochody z powodu niezdolności do pracy, czy inne koszty powiązane z opieką medyczną i rehabilitacją mogą istotnie nadwyrężyć osobiste finanse. Istnieje wiele opcji upominania się o stosowne roszczenia, które opisane są w kodeksie cywilnym. Zwykle, to firma ubezpieczeniowa, która jest ubezpieczycielem kierowcy, który spowodował wypadek wypłaca wyrównanie wydatków, które zaistniały w związku z wypadkiem. Może tu chodzić utratę zdrowia, uszkodzenie samochodu ofiary czy wyrównanie strat finansowych np. z tytułu niezdolności do kontynuowania pracy. Ważne w procesie odszkodowawczym jest staranne udokumentowanie pełnej, bądź częściowej niezdolności do wykonywania pracy, jak też wykazanie poniesienia strat finansowych w związku z utratą dochodów. Należy pamiętać, iż pieniądze wypłacane na rzecz poszkodowanego, są kwotami wyrównawczymi. Może się o nie starać każda ofiara wypadku, przed upływem trzech lat od wypadku. Jeśli mówimy o zdarzeniu, w którym uczestnicy doznali ciężkich obrażeń, lub ponieśli śmierć, o odszkodowanie Kętrzyn można występować przed upływem 20 lat. Osoby, które odniosły szkodę bądź obrażeń w skutek zdarzenia drogowego, mogą samodzielnie kontaktować się z firmą ubezpieczeniową, która ubezpiecza sprawcę zdarzenia, albo może to zrobić za nie pełnomocnik prawny. Ustawodawstwo wprost wskazuje, iż firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana by dokonać wypłaty odszkodowania Kętrzyn w terminie 30 dni od momentu, w którym dane roszczenie zostało zgłoszone. W sytuacjach, gdy zakład ubezpieczeń z pewnego powodu nie ma możliwości wypłaty w ciągu wskazanych powyżej trzydziestu dni, jest on zobowiązany do pisemnego wytłumaczenia źródeł takiej sytuacji.

Przeczytaj również w kategorii: odszkodowania-powypadkowe

Firma ubezpieczeniowa wypłaci zadośćuczynienie poszkodowanemu w kolizji samochodowej
Odszkodowania powypadkowe

Polskie ulice są nieustannie jednymi z najniebezpieczniejszych w Unii Europejskiej. Pomimo spadającej liczby kolizji, wciąż jest ich zbyt dużo. C...
Poszkodowani w wypadkach drogowych i ich prawa
Odszkodowania powypadkowe

Jazda samochodem nigdy nie można było zaliczyć do bezpiecznych. Corocznie na naszych ulicach zdarza się tysiące wypadków, w których osób któr...