WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Co zrobić gdy nie układa się w małżeństwie

Prawo i podatki


Ludzie zawierają małżeństwa z z wielu powodów. Jedni się kochają pozostali kalkulują i wybierają opcję, która jest dla nich najkorzystniejszy . W tym drugim rozwiązaniu emocje rzadko stanowią istotną rolę. Związki oparte na kalkulacji mogą się opierać przede wszystkim na wzajemnym poszanowaniu. Z badań wynika, że szacunek jest wystarczając aby dwoje ludzi współżyło ze sobą w spokoju i poszanowaniu. Analizując jednak sytuację osób z tego rodzaju małżeństw stwierdzić wypada, żeurodzenie się dzieci nie zawsze dobrze wpływa na taki związek. Niestety czasami okazuje się, że małżonkowie w tej sytuacji normalnie oddalają się od siebie. Czasami wystarcza drobny problem aby małżeństwo się rozpadło a partnerzy zaczęli żyć jak dwie oddalone od siebie osoby. W sytuacji gdy nie występuje wspólnota majątkowa, uczuciowa i gospodarcza, czyli w przypadku pojawienia się pełnego rozkładu pożycia małżeńskiego można zastanowić się na wystąpieniem z pozwem o rozwód. Wszystkie wątpliwości powinien wyjaśnić wybrany radca prawny Giżycko specjalizujący się w rozwodach.
Zgodnie z polskim Kodeksem postępowania cywilnego, odmiennie od wielu europejskich państw, rozwodów udzielają sądy okręgowe. Tego rodzaju rozwiązanie podkreśla, że sejm bardzo dużą uwagę przywiązuje do tego procesu skoro powierzył odpowiedzialność sądom okręgowym, które zazwyczaj orzekają w sprawach poważnego kalibru.

Zakończenie związku często jest najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy w związku małżeńskim ma miejsce przemoc psychiczna , co powoduje następnie, że wygasa poszanowanie dla drugiego małżonka. Niestety jeżeli z takiego związku sa dzieci, odczuwają one ból najbardziej, będąc świadkami kłótni dorosłych. W takiej sytuacji najlepszym środkiem jest zakończenie chorego małżeństwa i rozpoczęcie życia na nowo.

Jak powinnam przygotować się do zakończenia związku ?

Pozew o rozwód może opierać się na różnych podstawach. Można chcieć rozwodu z winy drugiego małżonka albo rozwodu bez orzekania o winie. Sąd powszechny może także orzec, że związek zostanie rozwiązane z winy obydwojga małżonków. Sposób zakończenia małżeństwa ma przede wszystkim skutek w sferze alimentacyjnej pomiędzy małżonkami, ponieważ w przypadku uzyskania wyroku rozwodowego z wyłącznej winy drugiego małżonka, uzyskanie od niego alimentów na rzecz małżonka niewinnego jest o wiele prostsze. Z tego też powodu, bardzo istotne jest aby strona w w procesie sądowym reprezentowany był przez prawnika. Takie decyzja gwarantuje, że małżonek poszkodowany będzie poprawnie reprezentowany i będzie mógł się czuć spokojnie.

Zarówno gdy zamierzasz skorzystać z pomocy adwokata jak i w sytuacji gdy chcesz samodzielnie występować w sądzie, należy zebrać i przygotować odpowiednie dowody, które będą podstawą prowadzenia procesu.

Do takich dowodów zaliczyć możemy przede wszystkim : zdjęcia, różnego rodzaju pisma, świadków, nagrania telefoniczne a nawet zrzuty z ekranu z portali randkowych. Od tego jak mocnymi dowodami dysponujemy zależeć będzie w głównie wydany przez sąd wyrok. Dokładną analizę sprawy przeprowadzić powinna kancelaria radcy prawnego lub kancelaria adwokacka, specjalizująca się w prowadzeniu spraw o rozwód giżycko.
Bez względu więc czy wina leży po obydwu stronach czy tylko po jednej stronie, najważniejszym jest przerwanie takiego związku i rozpoczęcie życia na nowo. Z powyższego wynika, że rozwody Kętrzyn okazać się mogą trudne, a skorzystanie z pomocy specjalisty staje się konieczne w powyższym zakresie.

Rozwiązanie takie daje cały szereg możliwości, włącznie z kolejnym zawarciem związku małżeńskiego i odnalezieniem szczęścia z inną osobą.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Przemoc w małżeństwie a podstawa do rozwodu
Prawo i podatki

Małżeństwo powinno charakteryzować się miłością, wiernością i poszanowaniem. Pomiędzy kochającymi się osobami powinna występować wsp...
Porady prawne przez internet to wygoda !
Prawo i podatki

Porady prawne przez Internet – czy to ma wartość? Wielu ludzi nie jest spokoj...


BWT