WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Wina drugiego małżonka jako przyczyna orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony

Prawo i podatki


Ludzie zawierają małżeństwa z różnych przyczyn. Większość z nich kocha się inni kalkulują i wybierają sposób, który im się opłaca . W tym ostatnim przypadku uczucia sporadycznie odgrywają istotną rolę. Małżeństwa , których podstawą jest kalkulacja opierają się głównie na wspólnym szacunku. Z badań wynika, że szacunek może okazać się wystarczając aby dwoje małżonków żyło ze sobą w zgodzie i poszanowaniu. Biorąc pod uwagę jednak sytuację osób z tego rodzaju związków powiedzieć należy, że pojawienie się dzieci rzadko dobrze wpływa na taki związek. Często jednak okazuje się, że małżonkowie w tej sytuacji normalnie oddalają się od siebie. Czasami wystarcza iskra aby małżeństwo się rozpadło a partnerzy zaczęli żyć jak dwie obce osoby. W sytuacji gdy nie istnieje wspólnota uczuciowa, majątkowa i gospodarcza, czyli w przypadku wystąpienia pełnego rozkładu pożycia małżeńskiego powinno podjąć decyzję o wystąpieniem z pozwem o rozwód. Wszelkie niejasności powinien rozwiązać wybrany radca prawny Giżycko specjalizujący się w rozwodach.
Zgodnie z polskim ustawodawstwem, odmiennie od sporej części europejskich państw, o rozwodach orzekają sądy okręgowe. To rozwiązanie świadczy, że polski ustawodawca bardzo dużą uwagę przywiązuje do tego procesu skoro przekazał takie uprawnienia sądom okręgowym, które głównie orzekają w sprawach poważnego kalibru.

Czy sąd w procesie o rozwód analizuje sytuację dzieci ?

Sędzia w w procesie rozwodowym zobligowany jest ustalić, zlecając opinię ośrodkowi, jaka jest sytuacja opiekuńczo - wychowawcza małoletnich dzieci stron, związków emocjonalnych z każdym z rodziców, a także czy rozwód nie będzie sprzeczny z ich dobrem. Dodatkowo ośrodek taki powinien wytypować rodzica, któremu ze względu na dobro dziecka należy przekazać wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim. Jeśli w związku jest więcej dzieci, to ośrodek powinien również uzasadnić czy rozdzielenie rodzeństwa nie będzie niezgodne z ich dobrem. Na koniec opinia powinna zawierać opis sposobu ustalenia kontaktów z drugim z rodziców oraz czy dobro dziecka może być zagrożone. Szczegółowe badanie sprawy przeprowadzić powinna kancelaria radcy prawnego lub kancelaria adwokacka, specjalizująca się w prowadzeniu spraw o rozwód giżycko.
Bez względu na to czy wina jest obydwojga małżonków czy wyłącznie po jednej stronie, najistotniejszym jest zakończenie takiego związku i rozpoczęcie nowego etapu życia. Z powyższego wynika, że rozwody Kętrzyn okazać się mogą skomplikowane, a wsparcie specjalisty staje się konieczne w przedmiotowym zakresie.

Takie rozwiązanie daje cały szereg możliwości, włącznie z kolejnym zawarciem związku małżeńskiego i znalezieniem szczęścia z inną osobą.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Sąd nie zawsze zasądzi środków na utrzymanie rodziny gdy mąż łoży na utrzymanie rodziny.
Prawo i podatki

Żona żądała zasądzenia od męża tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny kwoty po 2.000 miesięcznie .
Dzięki internetowi porada prawna online jest o wiele szybsza niż normalna porada prawna w biurze prawnym.
Prawo i podatki

W aktualnych czasach każdy narzeka na brak czasu, nadmiar zajęć. Łatwo w takiej sytuacji coś przeoczyć albo w czymś się pomylić. W wielu okol...