WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Radcowie prawni z Kętrzyna udzielają bezpłatnych porad prawnych.

Prawo i podatki


W dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa mówiąca o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Została ona również znowelizowana ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz odpowiednich innych ustaw. W myśl mających zastosowanie postanowień znowelizowanej ustawy, nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść ciężaru finansowego płatnej pomocy prawnej. Porad prawnych udzielać także może prawnik Kętrzyn. Osoba taka, zanim otrzyma nieodpłatną pomoc prawną bądź nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, powinna najpierw sporządzić oświadczenie na piśmie, że nie stać jej na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeżeli pomocy prawnej ma udzielać radca prawny Kętrzyn będzie musiał zweryfikować takie oświadczenie. W innym przypadku oświadczenie to, powinno być okazane osobie, która udziela wspomnianej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jako definicję nieodpłatnej pomocy prawnej rozumie się:

1. udzielenie osobie fizycznej informacji, w kwestii obowiązującego stanu prawnego oraz o przysługujących jej uprawnieniach jak też spoczywających na niej obowiązkach, w związku z toczącym się postępowaniem o charakterze przygotowawczym, administracyjnym, sądowym jak też sądowo-administracyjnym,
2. złożenie propozycji osobie zgłaszającej się po pomoc, sposobu rozwiązania danego problemu prawnego,
3. sporządzenie pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, jednak z wyjątkiem pism procesowych w toczących się postępowaniach o charakterze przygotowawczym lub sądowym oraz pism w toczących się postępowaniach sądowo-administracyjnych,
4. uczestniczenie w mediacji,
5. sporządzenie pisma z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych; określenie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu o charakterze sądowym; ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego jak też rzecznika patentowego w postępowaniu o charakterze sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o ewentualnych kosztach postępowania i powiązanym z wystąpieniem na drogę sądową ryzyku finansowym.

Co warte zapamiętania, nieodpłatna pomoc prawna nie ma zastosowania w przypadku działań prawnych w zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia owej działalności. W takich sprawach pomóc może adwokat Kętrzyn lub radca prawny Kętrzyn

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Radca prawny również doradzi w zakresie sprzedaży nieruchomości
Prawo i podatki

Jeśli chcesz sprzedać mieszkanie możesz to uczynić bez pomocy firm zewnętrznych. Jeśli jednak pragniesz zadbać o swoje bezpieczeństwo powini...