WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Radcowie prawni - to wysokiej klasy profesjonaliści specjalizujący się w sprawach o rozwód z orzeczeniem winy

Prawo i podatki


Była żona mieszkająca w Olsztynie wniosła pozew o zasądzenie alimentów od byłego małżonka. Każda ze stron reprezentowana była przez radcę prawnego z Olsztyna.

Uzasadniając pozew podała, że strony były małżeństwem, które wyrokiem Sądu okręgowego w Olsztynie zostało rozwiązane przez rozwód Olsztyn z wyłącznej winy męża. A.Z. podkreśliła także, że po prawomocnym zakończeniu małżeństwa jej sytuacja materialna znacznie uległa zmianie na gorsze. Powódka była reprezentowana przez radcę prawnego Pozwany K. K. żądał oddalenia powództwa w całości, był on również reprezentowany przez radcę prawnego .
W przypadku gdy byłbyś zainteresowany tematyką alimentów zapoznaj się z treścią umieszczoną na stronie radca prawny OlsztynPrzede wszystkim zanegował aby strony będąc małżeństwem żyły na ponadprzeciętnym poziomie. Zakwestionował podstawę określonych przez A.Z. kosztów. Podniósł, że powódka w przeciwieństwie do byłego męża nie ma żadnych długów i zobowiązań alimentacyjnych. Podkreślił, że wielokrotnie proponował by byli małżonkowie dokonały podziału majątku wspólnego, jednak była żona nie była tym zainteresowana.

Sąd Rejonowy w Olsztynie zasądził od byłego męża tytułem alimentów na rzecz A. Z. kwotę 800 zł miesięcznie, która miała być płatna z góry do 10 dnia każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek uchybienia w płatności każdej z rat. Sąd orzekający ustalił, że powódka nadal jest zatrudniona u dotychczasowego pracodawcy i zarabia w okolicach 1 890 złotych miesięcznie. Mieszka sama w mieszkaniu stanowiącym jej wyłączną własność. Dodatkowo ponosi opłaty związane z jego utrzymaniem. Pomaga również studiującemu synowi. Cierpi na dużą ilość schorzeń w związku z czym ponosi znaczne koszty związane z konsultacjami lekarskimi i zakupem lekarstw. Posiada drugie mieszkanie, które odziedziczyła po rodzinie. Posiada również działkę rolną.
Sąd orzekający ustalił, że pozwany odszedł on ze służby i otrzymuje emeryturę w wysokości około 6 000 zł miesięcznie. Spłaca raty pożyczki (ponad 600 złotych). Alimentuje syna stron kwotą po 1 500 zł miesięcznie i swoich rodziców kwotą po 1 200 zł miesięcznie. Korzysta z mieszkania stanowiącego majątek wspólny stron i ponosi koszty jego utrzymania.

Olsztyński sąd rozpatrujący sprawę uznał, że w okolicznościach niniejszej sprawy znajduje zastosowanie przepis art. 60 § 2 k.r.o., ponieważ pozwany został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a dodatkowo z prostego porównania obecnej sytuacji materialnej stron, a w szczególności zarobków byłych małżonków, jednoznacznie wynika, że po zakończeniu małżeństwa stron, sytuacja materialna byłej zony uległa znacznemu pogorszeniu. Sąd orzekający zaznaczył przy tym, że powódka ze względu na swój stan zdrowia posiada ograniczone możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy.

Zobacz również: radca prawny Olsztyn

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Epidemia spowoduje wzrost ilości rozwodów z orzeczeniem winy ?
Prawo i podatki

Małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, nie za każdym razem potrafią porozumieć się. Często zdarza się, że zatracają wspólny...
Już nie musisz czekać w kolejkach - usługi prawne są już dostępne online
Prawo i podatki

Porady prawne przez Internet – czy to ma wartość? Wielu ludzi nie jest przeko...