WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Klauzule abuzywne w umowach kredytów zawieranych we frankach szwajcarskich.

Prawo i podatki


W październiku Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł prawomocny wyrok w sprawie kredytu przeliczanego we Frankach Szwajcarskich udzielonego przez Getin Noble Bank. W tej sprawie pomocy frankowiczom Gdańsk udzielał adwokat. Wyrok okazał się korzystny dla kredytobiorców. Wyrok sądu wskazuje na inną, trzecią drogę postępowania w tym przypadku. Obok zasądzenia o pełnej nieważności kredytu we Frankach Szwajcarskich i potraktowania kredytu, jako zobowiązania w złotówkach ze stawką procentową LIBOR, jest kolejna możliwość – otóż, możliwe jest uznanie kredytu, jako kredytu w złotówkach bez oprocentowania. Mowa o sprawie odwołania od orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie gdzie w pierwszej instancji kredytobiorcy domagali się zasądzenia całych rat w PLN i CHF oraz o orzeczenie o nieważności umowy. Sąd podjął decyzję o oddaleniu roszczenia o kwotę w Polskich Złotych, gdyż jego kwota była mniejsza niż kwota przyznanego kredytu w złotówkach. Jednocześnie zasądził roszczenie we Frankach Szwajcarskich, i zasądził nieważność umowy. Kredytobiorcy nie skorzystali z możliwości składania apelacji w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego roszczeń w złotówkach. Bank z kolei, przedłożył apelację od wyroku nieważności zobowiązania i od wyroku roszczenia w walucie Franka Szwajcarskiego. Tym też zajął się Sąd Apelacyjny w Warszawie. Uwzględniając wszystkie zarzuty w opisanej sprawie, Sąd zasądził, iż kredytobiorcy wygrali sprawę w 68%. Sąd Apelacyjny przypominając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku w tzw. polskiej sprawie frankowej zasądził, że kredytu nie można uzupełniać kursem rynkowym bądź kursem średnim. Z tego względu też tak ważna jest pomoc frankowiczom. Ponadto, mechanizm indeksacji, jako wystawiający kredytobiorcę na ryzyko kursowe w stopniu nieograniczonym, jest niezgodny z prawem. Jak zawyrokował Sąd Apelacyjny, w związku z tym, że mechanizm indeksacji nie jest wiążący, a kredyt został udzielony w złotówkach, nie funkcjonuje żadna podstawa do aneksowania umowy, gdzie celem przewalutowania jest spłata kredytu we Frankach Szwajcarskich. Sąd Apelacyjny wskazał też, że omawiany kredyt jest kredytem złotówkowym. W związku z tym bez zastosowania mechanizmu indeksacji powinien być spłacany w złotówkach. Jeżeli mieszkasz w Olsztynie, udaj się do kancelarii radcy prawnego oferującej pomoc frankowiczom w Olsztynie

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Czy stowarzyszenia zobowiązane są do zgłaszania danych o beneficjentach rzeczywistych ?
Prawo i podatki

Do 31 października 2021 r. wykaz podmiotów zobowiązanych do złożenia wniosku do CRBR obejmowała głównie spółki, w tym
Główne przyczyny rozwodów w Polsce.
Prawo i podatki

W ostatnich latach wzrasta w Europie i w Polsce liczba związków małżeńskich kończących się rozwodami. Tak, jak zagranicą, tak i w naszym kraj...


BWT