WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Jak się rozstać bez orzekania o winie?

Aktualności i media


Rozwód, nawet jeśli przebiega w atmosferze zgody pomiędzy małżonkami jest skomplikowanym procesem. Olsztyn, a raczej sądy w tym mieście, podobnie jak w wielu innych miejscowości w Polsce są miejscem gdzie takich postępowań odbywa się coraz więcej. Wiele z nich nie przebiega jednak w przyjaznej, albo przynajmniej neutralnej atmosferze. Rozwodom nierzadko towarzyszą spory, w tym konflikty o to, kto będzie sprawować opiekę nad dzieckiem lub o to, kto i ile pieniędzy będzie musiał wypłacać na jego opiekę. Mało znanym szerokiej opinii publicznej jest rozwiązanie, które pomaga uniknąć wielu nerwów przy ustalaniu kwestii rodzicielskich. Mowa o opisanym w prawie rodzinnym planie opiekuńczo-wychowawczym. Chodzi o plan, jaki powinni stworzyć małżonkowie jeśli dojdą do porozumienia. W takiej sytuacji sąd ma obowiązek go uwzględnić. Jest to rozwiązanie korzystne dla obydwu stron na skutek tego, że rodzice podejmując współpracę przy ustaleniu kwestii dotyczących ich dzieci gwarantują sobie szerszy wpływ na to, jak będzie się w przyszłości układała ich relacja z dzieckiem. Jeśli jednak rozwodzący się rodzice nie chcą lub nie są w stanie dojść do polubownego rozwiązania, decyzję dotyczącą tego jak określone zostaną rodzicielskie obowiązki, podejmuje sąd. Może on powierzyć sprawowanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, minimalizując jednocześnie władzę rodzicielską drugiego w zakresie konkretnych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Dzieje się tak, w sytuacji w której przemawia za tym interes dziecka. Istotną kwestią jest też kwestia związana z zabezpieczeniem warunków życia dziecku. Nierzadko małżonkowie zajmują wspólne lokal mieszkaniowy. Wówczas sąd w wyroku w sprawie rozwodowej podejmuje decyzję o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W niecodziennych wypadkach, np. gdy jeden z małżonków swym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może podjąć decyzję o eksmisji takiego małżonka na żądanie drugiego. Odmiennym rozwiązaniem w przypadku wniosku złożonego przez obydwie strony procesu jest podział wspólnego mieszkania albo, przy braku sprzeciwu jednego z małżonków przyznanie mieszkania jednemu z nich. Za każdym razem sąd podejmując decyzję w tej sprawie o rozwód z orzeczeniem winy lub rozwód bez orzeczenia winy ma na uwadze dobro dziecka, które jest tutaj dobrem najbardziej istotnym.

Przeczytaj również w kategorii: aktualnosci-i-media

Centrum szkoleń - platforma Twoich szkoleń.
Aktualności i media

Wystarczający poziom wiedzy na temat zagadnień związanych z prawem, to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa przedsiębiorcy. To ta świadomość je...
Jak się rozstać bez orzekania o winie?
Aktualności i media

Rozwód, nawet jeśli przebiega w atmosferze zgody pomiędzy małżonk...


BWT