WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Jak przebiega sprawa o rozwód?

Prawo i podatki


Rozwody to dość powszechny rodzaj spraw rozpatrywanych przez sądy. Liczba takich procesów rośnie w całej Polsce, ale w nieco wyższym tempie w dużych miastach takich jak np. Olsztyn. W trakcie rozwodu sąd musi zważyć wszystkie argumenty przedstawione przez strony sporu. Najczęściej dotyczą one spraw majątkowych, a w przypadku posiadania przez rozwodzących się małżonków niepełnoletnich dzieci, także kwestii sprawowania praw rodzicielskich i zagadnienia jakim są alimenty. Olsztyn i w tym wypadku wypada pod tym względem podobnie do innych polskich miast. Bez względu na powód sporów rozwodowych lub miejsce w którym znajduje się sąd zajmujący się sprawą rozwód Olsztyn przebiega bardziej bądź mniej według ściśle opisanego przez prawo rodzinne schematu. Jak wygląda on w rzeczywistości?

Na początku, jeden z małżonków wnosi do właściwego sądu okręgowego - czyli tego, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania, pozew o rozwód. W pozwie takim muszą znaleźć się oprócz wszystkich danych formalnych informacje o tym, czy rozwód ma nastąpić za porozumieniem stron, lub argumenty powoda lub powódki, jeśli chce on /ona rozwodu z orzeczeniem o winie. W pozwie takim musi się też znaleźć informacja o ewentualnym niepełnoletnim dziecku posiadanym przez małżeństwo. W późniejszej kolejności pozwany małżonek wnosi do sądu swoją odpowiedź na pozew. Musi wskazać w niej, czy zgadza się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, czy nie. Potwierdza również informacje dotyczące posiadania niepełnoletnich dzieci. W dalszej kolejności sąd wyznacza termin rozprawy rozwodowej, na którą wezwanych zostaje obydwoje małżonków, którzy będą przesłuchiwani w charakterze stron. W toku owego przesłuchania sąd (a także pełnomocnicy stron, jeżeli tacy biorą udział w procesie) zadaje pytania celem ustalenia, czy faktycznie pomiędzy stronami nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Po wyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności sąd zamyka rozprawę i wysłuchuje zdań stron. Małżonkowie prezentują swoje opinie a następnie proszeni są o opuszczenie sali rozpraw i czekają na ogłoszenie wyroku.

W chwili, gdy sąd podejmie decyzję, małżonkowie są ponownie zapraszani na salę rozpraw, gdzie zaprezentowany zostaje im wyrok. W sytuacji, w której sąd uzna, że informacje, które uzyskał podczas wspomnianego przesłuchania stron, są wyczerpujące i pozwalają na ustalenie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, zasądza rozwód. Jeśli żadna ze stron nie domaga się uzasadnienia wyroku, oraz nie wnosi apelacji, wyrok staje się prawomocny. Rozwód w Olsztynie możliwy jest po wytoczeniu przez powoda powództwa przed Sądem Okręgowym w Olsztynie.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Prawo rodzinne dla Ciebie
Prawo i podatki

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest skomplikowaną dziedziną....
Kiedy można zmienić nazwisko dziecka ?
Prawo i podatki

Matki i ojcowie, po przeprowadzeniu rozwodu z orzeczeniem winy lub po przeprowadzeniu rozwodu bez orzekania o winie zastanawiają się czy można zmie...


BWT