WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Gdzie wnieść pozew rozwodowy?

Prawo i podatki


Rozwody to dość często występujący rodzaj spraw rozpatrywanych przez sądy. Liczba takich procesów rośnie w całej Polsce, choć w nieco wyższym tempie w dużych miastach takich jak np. Olsztyn. W trakcie rozwodu sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie argumenty przedstawione przez strony postępowania. Najczęściej dotyczą one spraw majątkowych, a w przypadku posiadania przez rozwodzących się małżonków niepełnoletnich dzieci, także kwestii sprawowania praw rodzicielskich i zagadnienia jakim są alimenty. Olsztyn i w tym wypadku wypada pod tym względem podobnie do innych polskich miast. Bez względu na przedmiot sporów rozwodowych lub miejsce w którym znajduje się sąd zajmujący się sprawą rozwód Olsztyn przebiega zwykle według ściśle wyszczególnionego przez prawo rodzinne schematu. Jak wygląda on w rzeczywistości?

Na początku, jeden z małżonków wnosi do właściwego sądu okręgowego - czyli takiego, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania, pozew o rozwód. W pozwie takim muszą znaleźć się oprócz wymaganych danych formalnych informacje o tym, czy rozwód ma nastąpić za porozumieniem stron, lub argumenty powoda lub powódki, jeśli chce on /ona rozwodu z orzeczeniem o winie. W pozwie takim musi się też znaleźć informacja o ewentualnym niepełnoletnim dziecku posiadanym przez małżeństwo. W dalszej kolejności pozwany małżonek wnosi do sądu swoją odpowiedź na pozew. Musi wskazać w niej, czy zgadza się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, czy nie. Potwierdza także informacje dotyczące posiadania małoletnich dzieci. Później sąd ogłasza termin rozprawy rozwodowej, na którą wezwanych zostaje obydwoje małżonków, którzy będą przesłuchani w charakterze stron. W przebiegu owego przesłuchania sąd (a także pełnomocnicy stron, jeżeli takowi biorą udział w rozprawie) zadaje pytania celem wyjaśnienia, czy istotnie pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Po wyjaśnieniu wszelkich istotnych okoliczności sąd zamyka rozprawę i wysłuchuje zdań stron. Małżonkowie prezentują swoje opinie a następnie proszeni są o opuszczenie sali rozpraw i oczekują na ogłoszenie wyroku.

W momencie, gdy sąd ustali decyzję, małżonkowie są ponownie zapraszani na salę rozpraw, gdzie odczytany zostaje im wyrok. W sytuacji, w której sąd uzna, że fakty, które uzyskał podczas wcześniejszego przesłuchania stron, są wyczerpujące i pozwalają na ustalenie trwałego i całkowitego rozkładu pożycia, zasądza rozwód. Jeśli żadna ze stron nie chce uzasadnienia wyroku, i nie wnosi apelacji, wyrok staje się prawomocny. Rozwód w Olsztynie możliwy jest po wytoczeniu przez powoda powództwa przed Sądem Okręgowym w Olsztynie.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Dzięki internetowi porada prawna online jest o wiele szybsza niż zwykła porada prawna w biurze prawnym.
Prawo i podatki

Każdy z nas spotkał się z doniesieniami o wybrykach i burdach z udziałem pseudokibiców. Najczęściej używanym określeniem jest w wypadku takic...
Wina drugiego małżonka jako przyczyna orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony
Prawo i podatki

Ludzie zawierają małżeństwa z różnych przyczyn. Większość z nich kocha się inni kalkulują i wybierają sposób, który im się opłaca . W...


BWT