WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Firma wprowadzana w ruch za pomocą sił przyrody – zasady odpowiedzialności

Olej napędowy i opałowy


Z ostatnich informacji wynika, że mnóstwo osób prowadzących działalność gospodarczą wykorzystuje w swojej działalności olej opałowy Malbork do bieżącej działalności. Mało kto posiada wiedzę, że zgodnie z przepisami prawa prowadzący we własnym zakresie przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody np. gazu itp. ponosi odpowiedzialność za szkodę na mieniu lub osobie, wyrządzoną komukolwiek przez ruch firmy lub zakładu, chyba że szkoda powstała w sytuacji siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie jest odpowiedzialna. Co więcej ustawodawca polski poszerzył zasady odpowiedzialności na zasadzie ryzyka również na przedsiębiorców produkujące materiały wybuchowe oraz na podmioty wykorzystujące takie środki. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka powoduje to, że osoba, która poniosła szkodę nie jest zobligowana wykazywać winy sprawcy. W takiej sytuacji wina jest domniemywana. Oczywiście nie jest to jednak odpowiedzialność bezgraniczna. Występują sytuacje wyłączające odpowiedzialność takiego podmiotu. Są to przesłanki egzoneracyjne . Do okoliczności tych zaliczyć możemy siłę wyższą. Siła wyższa występuje wówczas, gdy nikt nie może przewidzieć skutków zdarzenia i nie ma wpływu na jego powstanie. Jako takie sytuacje można wskazać np. powódź, trzęsienie ziemi. Kolejną z przesłanek egzoneracyjnych jest wina poszkodowanego o charakterze wyłącznym. W takiej sytuacji ciężko obciążać odpowiedzialnością podmiot trzeci za czynności, które poszkodowany wykonał i chciał je wykonać. Przykładowo właściciel pojazdem napędzanym olejem napędowym Malbork nie będzie odpowiadał za szkodę wyrządzoną osobie, która wpadła pod koła tego auta i chciała to uczynić. Są to więc okoliczności wyjątkowe, które będąc odstępstwem od reguły nakazują zwolnienie osoby prowadzącej działalność w sposób opisany wyżej z ponoszenia odpowiedzialności za szkodę. Odpowiedzialność ta wynika z art. 435 kodeksu cywilnego.

Przeczytaj również w kategorii: olej-napedowy-i-opalowy

Nowoczesne metody ogrzewania lokali
Olej napędowy i opałowy

Olej opałowy jest to surowiec, który rewelacyjnie może nadawać się do ogrzewania nie tylko wielkich budynków, ale i ma zastosowanie w mniejszych...
Jak nie korzystać z oleju opałowego w Ostródzie !
Olej napędowy i opałowy

Olej napędowy i olej opałowy różnią się od siebie w niewielkim stopniu składem chemicznym. W następstwie tego, wielu kierowców stosuje go w s...