WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Czy istnieją ciekawe szkolenia online

Biznes i finanse


Czy miałeś poczucie, że stoisz w miejscu, że nie podążasz w tym kierunku, który obrałeś a być może nie posiadasz odpowiednich kompetencji w tym co robisz? Czy dni przelatują Ci godzina za godziną, miesiąc za miesiącem i odczuwasz stracony czas? Być może czas to zmienić !

Prawne Szkolenia dla firm

Szkolenia prawne online dla firm to wykłady przeznaczone nie tylko dla przedsiębiorców, zarządów spółek z o.o. czy kadry zarządzającej. Szkolenia prawne online to także wspaniałe szkolenia dla marketingowców oraz pracowników niższego szczebla, umożliwiające im rozwój osobisty tego właściciela firmy, czy członków zarządu. Jakich tematów dotyczą szkolenia prawne? Szkolenia prawne dla firm dotyczą całego spektrum związanego z działalnością firmy. Przykładowo do tego zakresu możemy zaliczyć:
 • Tworzenie umów handlowych w relacjach B2B i B2C
 • Instytucję rękojmi w prawie polskim
 • Zabezpieczanie umów cywilnoprawnych
 • RODO dla pracodawców i pracowników
 • Obowiązki MAR dla spółek notowanych na giełdzie
 • Tworzenie umów handlowych w relacjach B2B i B2C

  Dzięki szkoleniom z zakresu umiejętności konstruowania umów cywilnoprawnych B2B i B2C zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy nabędą umiejętność jak powinno się przygotowywać tego typu umowy , co należy uznać za względne i bezwzględne warunki takich kontraktów, jakie mogą być sankcje za niedopełnienie wskazanych obowiązków w umowach, w jaki sposób zabezpieczyć w sposób właściwy umowę handlową b2b i b2c, oraz jakie zapisy i klauzule winny pojawić się w takiej umowie aby później ułatwione było dochodzenie roszczeń pomiędzy stronami. Dzięki wiedzy zdobytej na tego rodzaju szkoleniu, każda osoba analizująca umowę cywilnoprawną będzie posiadała wiedzę na jakie szczegóły powinna zwracać uwagę i które zagrożenia będą mogły za sobą nieść poszczególne jej punkty.

  Rękojmia w prawie polskim

  Szkolenie prawne z rękojmi w prawie polskim jest ciekawym szkoleniem i ma za zadanie zgłębienie świadomości o tej instytucji wśród pracowników, pracodawców, i menadżerów. W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się co to jest rękojmia, kiedy ma zastosowanie, czy istnieje możliwość ją wyłączyć w umowach oraz które warunki należy spełnić aby uwolnić się z odpowiedzialności z tego tytułu.

  Przeczytaj również w kategorii: biznes-i-finanse

  Ciekawe Szkolenia Prawne dostępne online
  Biznes i finanse

  Ciekawe Szkolenia prawne czy Porady prawne przez Internet...

  Rząd planuje wprowadzić Polski Ład
  Biznes i finanse

  Polski Ład planuje wprowadzenie wielu zmian w obowiązujących przepisach. W przypadku gdy zostanie on uchwalony duża ilość firm straci finansowo,...


  BWT