WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Co z mieszkaniem po rozwodzie?

Aktualności i media


Rozwód, nawet jeśli przebiega w atmosferze zgody pomiędzy małżonkami jest skomplikowanym procesem. Olsztyn, a raczej sądy w tym mieście, nie inaczej niż w dużej ilości innych miejscowości w Polsce są miejscem gdzie takich procesów odbywa się coraz więcej. Wiele z nich nie odbywa się jednak w zgodnej, albo przynajmniej neutralnej atmosferze. Rozwodom nierzadko towarzyszą konflikty, w tym konflikty o to, kto będzie sprawować opiekę nad dzieckiem lub o to, kto i ile pieniędzy będzie musiał wydawać na jego opiekę. Mało znanym szerszej opinii publicznej jest rozwiązanie, które pomaga zaoszczędzić wielu stresów przy ustalaniu kwestii rodzicielskich. Mowa o określonym w prawie rodzinnym planie opiekuńczo-wychowawczym. Chodzi o plan, jaki powinni ułożyć małżonkowie jeśli dojdą do porozumienia. W takiej sytuacji sąd ma przymus go uwzględnić. Jest to rozwiązanie korzystne dla obydwu stron ze względu na to, że rodzice podejmując współpracę przy ustaleniu kwestii dotyczących ich potomstwa gwarantują sobie większy wpływ na to, jak będzie się w przyszłości układała ich relacja z dzieckiem. Jeśli jednak rozwodzący się ludzie nie chcą lub nie są w stanie dojść do zgody, decyzję dotyczącą tego jak ukształtowane zostaną rodzicielskie obowiązki, podejmuje sąd. Może on powierzyć sprawowanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską drugiego w zakresie konkretnych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Zdarza się tak, w sytuacji w której przemawia za tym dobrostan dziecka. Istotną kwestią jest też kwestia związana z zabezpieczeniem warunków bytowych dziecku. Nierzadko małżonkowie zajmują wspólne dom. Wtedy sąd w wyroku w sprawie rozwodowej podejmuje decyzję o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W innych wypadkach, np. gdy jeden z małżonków swym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może zawyrokować o eksmisji takiego małżonka na żądanie drugiego. Odmiennym rozwiązaniem w przypadku wniosku złożonego przez obydwie strony postępowania jest podział wspólnego mieszkania albo, przy braku sprzeciwu jednego z małżonków przyznanie mieszkania jednemu z nich. Za każdym razem sąd podejmując decyzję w tej sprawie o rozwód z orzeczeniem winy lub rozwód bez orzeczenia winy ma na uwadze dobro dziecka, które jest tutaj dobrem najważniejszym.

Przeczytaj również w kategorii: aktualnosci-i-media

Chemia spożywcza pomocna społeczeństwu
Aktualności i media

Na rynku obecnych jest wiele naturalnych bądź syntetycznych środków słodzących. Powodują one często kontrowersje, biorące się głównie z ni...
Czym jest cyklaminian sodu ?
Aktualności i media

W obrocie spożywczym obecnych jest wiele naturalnych bądź syntetycznych produktów słodzących. Wzbudzają one często kontrowersje, pochodzące g...


BWT