WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych spółki z o.o. są zobowiązane do aktualizacji danych

Prawo i podatki


Podmioty zobowiązane do wpisu do CRBR zobowiązane są również do aktualizacji ich danych w takim rejestrze. Niedopełnienie tego obowiązku może uruchomić procedurę nałożenia kary pieniężnej na taki podmiot.

Które podmioty są zobowiązane do wpisu do CRBR ?

Rząd zobowiązał do dokonywania wpisów w CRBR następujące podmioty:
 • spółki komandytowe
 • spółki jawne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  proste spółki akcyjne
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  Niedopełnienie obowiązku wpisu informacji w tym rejestrze przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może spowodować nałożenie na ten podmiot wysokiej kary pieniężnej.
  O konieczności aktualizacji takich danych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne przeczytasz na portalu prawospolekhandlowych.pl

 • Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

  ZUS uważa za obejście prawa stanowisko pracodawcy, który zatrudnił pracownicę w ciąży.
  Prawo i podatki

  W niniejszej sprawie organ rentowy stwierdził, że osoba, jako pracownik u płatnika składek nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, ...
  Kiedy konsument może zostać pozbawiony możliwości odstąpienia od umowy.
  Prawo i podatki

  Konsument nie zawsze może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Przepisy ustawy o prawach konsumenta zawierają wiele wyjątków o...